Skrytá kamera v boji proti otřesnému zacházení se zvířaty

Skrytá kamera v boji proti otřesnému zacházení se zvířaty

Špionážní technika nezřídka sehrává nezastupitelnou a velmi užitečnou úlohu i v případech, kdy rozumně uvažujícímu člověku zůstává rozum stát nad tím, čeho všeho jsou někteří lidé či firmy schopni kvůli vidině snadného výdělku. Jedním z takových smutných témat, na něž je však bezesporu potřeba veřejně upozorňovat, jsou praktiky spojené s chovem a následným nakládáním se zvířaty. Postupem doby se stalo veřejným tajemstvím, že například kuřata mířící do obchodních řetězců neprožívají ve velkochovech zrovna idylický život plný svobodného pohybu a zdravého krmení - viz tolikrát diskutovaná antibiotika a hormony, jimiž jsou kuřata dopována. Na internetu je možno najít velké množství videí pořízených skrytými kamerami, které tuto praxi odhalily a průkazně zdokumentovaly a jež dávají tušit, že situace je patrně ještě mnohem horší, než by se mohlo zdát.

Kruté praktiky odhaleny díky špionážním kamerám

 

Šokující zacházení s kuřaty zaznamenala nastrčená skrytá kamera například v provozovně největšího producenta drůbežích výrobků v Kanadě. Ta odhalila skutečně kruté praktiky, kdy pracovníci dotyčné firmy mlátí se spoutanými kuřaty, lámou jim křídla a končetiny. Vrcholem je jejich porcování, zatímco jsou kuřata ještě při vědomí a dýchají. Také díky získaným materiálům pořízených právě špionážními kamerami se tato obří firma dostala pod drobnohled nejen neziskových organizací pro ochranu zvířat, ale i místních orgánů, což zvýšilo četnost kontrol tak, aby se podobné otřesné nakládání s drůbeží již v budoucnu neopakovalo.


Kuřata, skot, …

 

Problém nevyhovujících podmínek a zbytečného utrpení zvířat se bohužel netýká jenom drůbeže. Často se také vyskytuje u větších zvířat, typicky u různých plemen skotu. Skupina australských aktivistů publikovala záběry, na nichž je vidět, jak pracovníci asijských jatek zabíjejí dobytek údery palicemi do hlavy. Netřeba dodávat, že takovýto způsob porážky je v rozporu s tamními zákony. Závažné nedostatky byly zdokumentovány v drtivé většině kontrolovaných jatek, které by měly splňovat podmínky vývozu dobytka. Také k tomuto druhu týrání zvířat lze dohledat nejedno video.

Halal jatka jako horký brambor k řešení

 

Mimochodem, víte, co znamená ´halal´? Tímto termínem se myslí potraviny, jež mohou vyznavači muslimské víry konzumovat v souladu se svým náboženstvím. Je poměrně známo, že mezi ně rozhodně nepatří vepřové maso, avšak třeba jehněčí, kebaby, klobásy, salámy, kuřata, kachny, husy a další maso je povolené. Za jednoho předpokladu: zvířata musejí být usmrcena určitým způsobem, konkrétně maso musí být zcela vykrvácené a zabito přesně daným rituálním způsobem. Leckoho asi překvapí, že tento způsob porážení zvířat není nikterak vzácný ani v České republice, naopak počet takto usmrcených zvířat každoročně roste.

Dle dostupných údajů se v současné době týká již více než 100 000 zvířat každý rok, nejvíce brojlerů, dále ovcí, jehňat, skotu, kachen a hus. Existuje seznam jatečních závodů, které jsou oprávněny zmíněné více než kontroverzní porážky provádět. Praktika to není pouze kontroverzní, ale též velmi problematická z hlediska domácího práva. Halal jatka sama o sobě nejsou nelegální, avšak zákon na ochranu zvířat proti týrání jasně hovoří v tom smyslu, že zvíře může být usmrceno až po omráčení, což v tomto případě evidentně není splněno. Také z toho důvodu jsou i halal jateční rituály terčem zájmu a pozornosti skupin ochránců, aktivistů a neziskových organizací všude v Evropě, kam tato kulturní odlišnost pronikla (pozn.: v některých zemích jsou halal jatka zakázána zcela). Díky nim existuje i v této věci množství video-materiálu získaného povětšinou skrytými kamerami, prostřednictvím nichž se mohla veřejnost dozvědět, jak taková jatka probíhají a vypadají.

Psí množírny

 

Naše země bývá někdy označována jako ´národ pejskařů´. Dle některých zdrojů, tedy spíše odhadů, je pes členem každé druhé domácnosti u nás, což je unikátní počin v rámci celé Evropy. Kromě tohoto pozitivně vyznívajícího prvenství máme ale i jeden o poznání smutnější primát. Na území České republiky se pravděpodobně nachází v přepočtu na počet obyvatel nejvíce psích množíren, které se nejen díky několika zhusta medializovaným případům staly synonymem pro zcela neúnosné a nepřijatelné podmínky k životu těchto čtyřnohých tvorů. Kromě naší země jsou psími množírnami ´proslulé´ i další okolní země jako Slovensko, Polsko či Maďarsko, ve světě pak zejména Čína.

 

Většina těchto pejsků s neveselým osudem je určena na export, a to hlavně do Německa, Belgie a Itálie, přičemž byznys se zuboženými psy (nejčastěji jde o malá plemena jako čivavy, bišonci, jorkšíři, atp.), kteří bohužel v mnohých případech transport nepřežijí, nabobtnal do takových rozměrů, že překupníci dohromady vygenerují každý rok čistý zisk v řádu stovek milionů korun. Slabou stránkou v dané věci je i současná legislativa, která ani nezná pojem ´množírna´. Navíc vedle množíren psů začaly vznikat i množírny koček, o nichž se tolik nemluví. Pomyslným světlem na konci tunelu budiž skutečnost, že se problému množíren psů i jiných domácích zvířat začíná přece jen přikládat větší pozornost, a to i díky získaným svědectvím a obrázkům zachycujícím, jak to v takových množírnách reálně vypadá. Také zde se ukázaly jako nenahraditelným pomocníkem skryté špionážní kamery.

 

S přispěním zdrojů viz níže:

https://ekonomika.idnes.cz/loni-bylo-porazeno-halal-zpusobem-104-000-zvirat-hlavne-kurat-pns-/ekonomika.aspx?c=A160616_131730_ekonomika_rts

https://zpravy.idnes.cz/tyrani-zvirat-vietnam-jatka-d15-/zahranicni.aspx?c=A160616_160929_zahranicni_ane

https://zpravy.idnes.cz/cesi-a-psi-mnozirny-legislativa-dno-/domaci.aspx?c=A160505_093455_domaci_mav

 

 

 

Zanechte odpověď

Všechna pole jsou povinná

Jméno:
Email: (Nebude zveřejněno)
Komentář: