Jaké jsou trendy ve světě bezpečnostních kamer?

Jaké jsou trendy ve světě bezpečnostních kamer?

Nejen oblečení, účesy a mobilní telefony podléhají novým trendům, nejrůznějším vlivům a více či méně zásadním změnám v preferencích zákazníků. Také v oblasti zabezpečovací techniky lze v čase vysledovat zřetelné posuny v oblibě jejich uživatelů. V tomto případě zejména, pokud jde o jednotlivé funkce, design i celkový koncept produktů. Jak by také ne, když jde o obor, v němž v hlavní roli vystupuje účelné a přitom sofistikované využití neustále se měnících, vyvíjejících a zdokonalujících se technologií.

 

Navíc, trh s kamerovými systémy a dalšími zařízeními určenými pro dohled nad vším, čeho si v životě ceníme, již dávno není žádným okrajovým mini-segmentem. Pro příští rok je dle výzkumné marketingové agentury ´Transparency Market Research´ (https://www.transparencymarketresearch.com/) očekáván jeho globální obrat ve výši cca 40 miliard dolarů. Čím je zejména vysvětlována strmě vzrůstající křivka výdajů do zabezpečení ze strany běžných obyvatel i obchodních společností? Zmíněná studie jmenuje předně narůstající obavy ze zhoršení bezpečnostní situace, zvyšující se potřebu monitorování aktivit typu obtěžování či zasahování do soukromí, minimalizování rizik krádeží všeho druhu a v neposlední řadě také rozvoj dopravy a fenoménu cestování, v nichž si dohledová technika postupem doby našla své pevné místo a její využití pro tyto účely také konstantně roste.

 

A co konkrétně momentálně nejvíce frčí ve světě zabezpečovací techniky a jaké další trendy lze v nejbližší budoucnosti předpovídat a očekávat?

 

Zaměření na software

 

Podle expertů na technická odvětví je právě zvyšující se závislost a zaměření pozornosti při celkovém vývoji těchto výrobků na softwarová řešení tím nejmarkantnějším trendem a poznatkem poslední doby, přičemž se nedá očekávat nějaký výrazný obrat v následujícím období. Hlavní analytik jedné z největších výzkumných společností na světě IHS Markit - John Cropley k tomu dodává, že software bude i nadále v popředí zájmu, ať už jde o uživatelskou práci se zařízením, anebo o další vylepšení a vývoj jednotlivých systémových funkcí nahrávacích bezpečnostních zařízení.

 

Nárůst obliby multi-senzorových a univerzálních kamer

 

Jmenovaná tendence příklonu k vícesenzorovým a všestranněji použitelným kamerovým bezpečnostním systémům se projevuje vstupem stále nových výrobců a prodejců do daného průmyslu. Dalším jevem s tím spojeným je rozšiřování produktových řad vyznačujících se novými konfiguracemi. Ačkoliv je možné předpokládat, že na trhu si udrží dominantní postavení zavedené firmy, předpokládaná expanze s sebou přinese nové příležitosti a možnost najít si svůj segment uvnitř něj i pro další subjekty, které budou stát před úkolem uspokojit vzrůstající poptávku po nových produktových variacích.

 

A co si vlastně představit pod pojmem ´multi-senzorová kamera´? Jsou to vysoce profesionální kamery, využívané třeba v rámci městských kamerových systémů, tedy pro dohled nad veřejnými prostranstvími nebo obecně pro monitoring míst s velkou koncentrací lidí. Taková kamera obvykle umí vytvořit panoramatický obraz ve špičkovém rozlišení se zcela detailním náhledem. I v případě multisenzorových kamer je řídícím prvkem příslušný software, jenž propojuje správné fungování jednotlivých funkcí.

 

Větší podíl nákupů pro soukromé účely

Již neplatí, že obrat specializovaných výrobců a prodejců plní z větší části zákazníci z firemní sféry, kteří bezpečnostní kamery a další zabezpečovací řešení poptávají a pořizují pro plnění komerčních úkolů – hlídání provozoven, obchodů, skladů, vozového parku, apod. Samozřejmě, využití kamer v obchodních i neobchodních prostorech se těší celkem stabilní oblibě, nicméně strmější nárůst byl v posledním sledovaném období zaznamenán naopak u individuálních zákazníků, jež si opatřují kamery pro privátní účely. Dalo by se tak říci, že v celkovém měřítku dochází k celkem markantnímu přesunu z ´byznys´ třídy do ekonomické (soukromé).

 

Ekonomické i v tom smyslu, že konkurenční boj posouvá ceny do relací přijatelných pro zcela běžné zákazníky, pro něž by třeba před pěti nebo deseti lety bylo pořízení takového technického zabezpečovacího řešení těžko dostupné. To potvrzují i analytici a odborníci, kteří mapují daný trh. Dodávají k tomu, že nejvýrazněji je popsaný trend patrný zejména v případě IP kamerových systémů. Nejen noví, ale i vedoucí výrobci jsou tímto nuceni rozšiřovat své produktové řady směrem k nižším tržním segmentům. Kromě zmíněných IP kamer se to týká i třeba multisenzorových kamer, bezpečnostních dronů, robotů a chytrých přenosných kamer.

Vysoké oblibě mezi běžnými zákazníky se těší otočné IP kamery. Jedna otočná IP kamera totiž dokáže nahradit 4 i více běžných kamer. Kromě otáčení kamera dokáže i zoomovat. V naší nabídce najdete otočné, neboli PTZ kamery až s 36x zoomem. Pro běžného uživatele je však většinou zcela dostačující využít 5ti násobný zoom, který má například Full HD otočná IP kamera Secutek CW-EPFHD

Důraz na cyber-bezpečnost

 

Preference IP kamer ze strany osob i firem má za následek další související trend, jenž v současné době stojí oprávněně v popředí zájmu. Tím, že se výrazně více začaly využívat právě digitální IP kamery zároveň došlo k dramatickému zvýšení hrozby cyber-útoků. Výrobci video-nahrávacích bezpečnostních zařízení tak investují mnohem více do edukace zákazníků, jak těmto rizikům a hrozbám předcházet a eliminovat je, stejně jako do softwarové architektury a certifikací. Přesto experti vidí i do dalších let značný prostor pro lepší informovanost uživatelů, jaký způsob využívání takové techniky není bezpečný, jak se vyhnout nástrahám a skrytým nebezpečím, jak rozmístit zařízení tvořící jeden uzavřený okruh či systém a v neposlední řadě, jak ochránit sami sebe. V budoucnu je možno očekávat také zvýšenou poptávku po tzv. ´cloudových´ řešení. Také zde se skrývá značné pole působnosti pro vzdělávání uživatelů, jak při zacházení s touto technikou co nejvíce snížit riziko zneužití a úniku dat.

 

 

S přispěním zdroje viz níže:

http://streamlinetelecom.com/security-cameras/security-camera-and-video-surveillance-trends-for-2017/

 

Zdroj obrázků:

https://pixabay.com/

 

 

 

 

 

 

Zanechte odpověď

Všechna pole jsou povinná

Jméno:
Email: (Nebude zveřejněno)
Komentář: