Kamerové systémy ve školách? Stále běžnější praxe!

Kamerové systémy ve školách? Stále běžnější praxe!

Školáci z toho přirozeně, až na výjimky, moc nadšení nejsou, nicméně zbývá už jen posledních pár dnů do konce dvouměsíčních letních prázdnin, a tím pádem i nového školního roku. Také téma tohoto blogového příspěvku je tak inspirováno školním prostředím. Podobně jako mají žáci a studenti své všeobecně neoblíbené předměty (ať žijí matematika a fyzika), také učitelé by jistě hravě sestavili hitparádu nepopulárních a otravných činností v rámci své kantorské práce, která je jak známo ve většině případů spíše posláním než zaměstnáním. Co by se zaručeně umístilo na předních pozicích takové netradiční ankety? Opravování písemek? Zapisování do třídní knihy? Vyplňování výkazů? Účast na pedagogických radách? Vše jmenované by s vysokou mírou pravděpodobnosti patřilo mezi spolufavority.

 

Existuje však jedna, povětšinou povinná, činnost, proti které si málokdo z učitelského sboru dovolí otevřeně protestovat a kterou zároveň učitelé všeobecně “milují“ ještě méně než výše zmíněné. Pomyslným aspirantem na vítězství by spolehlivě byla: služba hlídání na chodbě. Případně, dohled nad frontami v jídelně. Stručně řečeno: práce hlídače, dozorce, napomínače, urovnávače do řad, leckdy krotitele více či méně divoké zvěře. Zdá se však, že zlatým časům hlídání na chodbách škol pomalu začíná zvonit na rozloučenou ve prospěch stále častějšího zapojení technických bezpečnostních zařízení a kamerových systémů. Pojďme se do problematiky zavádění kamer do (nejen) českých škol ponořit trochu hlouběji:

Trend se zcela otáčí

Zavádění kamerových okruhů do vnitřních i venkovních prostor školních institucí není tématem, a často též předmětem vášnivých debat, výhradně poslední doby. Podobně jako existují novátorské školy, jež od počátku devadesátých let minulého století například aktivně integrují žáky se speciálními vzdělávacími potřebami či realizují alternativní vzdělávací programy, nalezneme příklady základních i středních škol, které hlídají bezpečnost studentů pomocí rozmístěných kamer už pěknou řádku let. Jistě, vždycky půjde do značné míry o kontroverzní a eticky složité téma, u něhož lze jen stěží předpokládat jednomyslný konsenzus. Nicméně je zajímavé sledovat vývoj v čase a změnu postojů nejen ředitelů a obecně zaměstnanců škol, ale i tendencí na straně rodičů. Zatímco když byly kamerové systémy implementovány, před deseti lety nezřídka vznikaly rodičovské petice s protestním nádechem, v současné době není až tak vzácnou situace, kdy sami rodiče po ředitelích škol vyžadují vybudování kamerového systému.

Důvody pro zavádění kamerových systémů do škol

Jaké jsou nejčastější důvody a argumenty pro kamery ve školách? Větší bezpečnost dětí, prevence před šikanou, zamezení vstupu nepovolaným osobám, eliminace krádeží. Je třeba dodat, že školy vybavené podobnými bezpečnostními kamerami jsou vázány poměrně přísnými podmínkami, které se týkají používání a uchovávání pořízených videozáznamů. Archivovat nahrávky mohou, kromě prázdninového období, pouze v řádu dnů. Dále musejí děti i rodiče seznámit s jejich instalováním a uvedením do provozu a v obecné rovině dbát o to, aby nebylo narušeno právo žáků/studentů na soukromí. Nepřijatelné je třeba kameru instalovat na toalety, naopak nejčastěji kamery dohlížejí na chodby, šatny nebo počítačové učebny.

Objevují se hlasy volající po zavedení kamer i do tříd, což je z právního, pedagogického i etického hlediska ještě o poznání problematičtější a diskutabilnější otázkou, než v případě zabezpečení dohledu nad společnými prostory vzdělávací instituce. Jedním z argumentů je mimo jiné zvyšování kvality výuky. Pokud se podíváme kousek za naše hranice, slovenské ministerstvo školství údajně zvažuje zavedení kamer do tříd v rámci připravované školské reformy. Obecně lze konstatovat, že i v západoevropských zemích je monitorování škol kamerami v zásadě standardní a nikterak neobvyklou záležitostí.

Přispívají i radnice

Patrně neexistuje přesná statistika o tom, jaké procento škol u nás je vybaveno kamerovým systémem. Odhaduje se, že aktuálně více než 50 % středních škol a zhruba třetina škol základních nějakým takovým systémem disponuje. Zřejmé je, že jejich podíl neustále narůstá, přičemž jistou roli hraje i podpora některých městských částí či radnic přispívajících školám na jejich pořízení, jež logicky představuje nezanedbatelnou finanční investici. V ojedinělých případech dokonce na nákup kamerového vybavení přispěli i samotní rodiče školáků.

Nemálo škol v naší zemi sáhlo po technickém řešení bezpečnosti svých žáků v návaznosti na smutnou událost z podzimu roku 2014, kdy ve Žďáru nad Sázavou vnikla psychicky nemocná žena do jedné z tamních škol a ubodala studenta. Vedle pořizování kamerových systémů školy stále v hojnějším počtu využívají také čipy, případně turnikety s cílem zabránit vstupu osob, jež nemají v dané škole co pohledávat. Školníci, dříve naprosto neodmyslitelná součást a inventář každé školy, se tak mohou brzy stát takříkajíc ohroženým druhem.

Zdravý rozum na prvním místě

Chtělo by se říci, že s kamerami do škol je to jako s jakýmkoliv jiným technickým a bezpečnostním vynálezem - dobrý sluha, zlý pán. Pomyslnou odvrácenou stranou mince stojící proti těžko zpochybnitelným přínosům představují třeba všudypřítomné riziko zneužití záznamu nebo osobních údajů, obavy ze ztráty soukromí, možného pocitu narušení důvěry mezi pedagogem a žáky i mezi dětmi navzájem. Rozhodnutí nainstalovat kamery do společných prostor nebo přímo do tříd může být vnímáno i jako další krok směrem k odosobnění a přetechnizování vzdělávacího procesu a v neposlední řadě obětování dalšího kousku svobody ve prospěch bezpečnosti jako věčné otázky.

 

Nezbývá než věřit, že ať už se jednotlivé školy rozhodly či rozhodnou v dané věci jakkoliv, (u)činí tak s nejlepším vědomím a svědomím v zájmu ´svých´ žáků a studentů.

 

Autor: Jiří Matěj BRŮNA

 

S přispěním zdrojů viz níže: 

http://prazsky.denik.cz/zpravy_region/kamery-ve-skolach-reditele-skol-i-rodice-je-schvaluji-20150911.html

http://relax.lidovky.cz/tlak-na-bezpecnost-rodice-chteji-ve-skolach-kamery-a-cipy-pkw-/veda.aspx?c=A151006_113525_ln_veda_ape

https://eduworld.sk/cd/zuzana-grochalova/3443/kamery-na-skolach-a-v-triedach---dobry-sluha-a-zly-pan

Zanechte odpověď

Všechna pole jsou povinná

Jméno:
Email: (Nebude zveřejněno)
Komentář: